Har du ett aktivt och spänningssökande högkänsligt barn?

Högkänsliga barn är mer mottagliga för intryck både utifrån och inifrån än andra barn. De behöver inte lika många aktiviteter och lika mycket stimuli som andra barn. När det händer mycket omkring dem, behöver de dra sig tillbaka och vila eller ägna sig åt lugna aktiviteter. Många högkänsliga barn har ett aktivt beteendehämningssystem (”stopp-och-kolla-systemet”). Det gör att de är försiktiga och tänker noggrant efter innan de tar risker och kastar sin in i nya aktiviteter. De har, bildligt talat, en fot på bromsen.

Aktiva och spänningssökande högkänsliga barn

Dessa barn har liksom andra högkänsliga barn en fot på bromsen, men de har också samtidigt en fot på gaspedalen. Deras beteendeaktiveringsssystem (”sätt-igång-systemet”) är mer aktivt. Därför ger sig barnen snabbt in i stimulerande och utmanande situationer. De har tråkigt om det inte händer så mycket och de dras till nya aktiviteter, platser, lekkamrater och saker. Om de är utåtriktade, är det särskilt sociala aktiviteter som de söker sig till. Ibland skulle de kanske egentligen vilja avvakta, innan de ger sig in i något, men gör det inte. Därför blir de ofta starkt påverkade och överstimulerade.

Liksom inåtvända högkänsliga barn behöver aktiva och spänningssökande barn rikligt med vila och återhämtningstid för att inte bli överstimulerade.

Den viktiga balansen

Aktiva och spänningssökande högkänsliga barn har en tendens att utsätta sig själv för alltför mycket stimulans och glömmer bort att ta pauser. När de är trötta och överstimulerade, kastar de sig ofta in i ännu fler aktiviteter, varvar upp sig själv ännu mer och kan bli gränsöverskridande. Därför är det viktigt, att föräldrar och andra vuxna stöttar barnen i att växla mellan stimulerande och lugna aktiviteter, så att de löpande lugnar nervsystemet och återfinner balansen. De behöver mycket ro och struktur omkring sig med ordning och goda rutiner. När de får lära sig hur de kan skapa balans i sitt liv, har de bättre förutsättningar för att utvecklas på ett positivt sätt. Exempel på aktiviteter som hjälper barn att slappna av och komma till ro är att vistas i naturen eller att se en naturfilm, att lyssna på musik eller en ljudbok, att pyssla, rita eller baka. Andningsövningar och yoga är också bra för att åtfinna balansen.