Samarbete med HumaNova Utbildning

Humanova

 

Till hösten kommer jag att ha tre kursdagar om högkänslighet i HumaNovas utbildningsprogram. Kursen, som heter Högkänslighet – ett personlighetsdrag med utmaningar och glädjeämnen, kommer jag att hålla i Malmö den 27 oktober, i Stockholm den 10 november och i Göteborg den 24 november.