Om Inspirationskompaniet

Föreläsningar och kurser

Sedan mars 2016 håller jag föreläsningar om högkänslighet, för att hjälpa högkänsliga att lära känna sig själv bättre. Jag håller också kurser och föreläsningar om högkänsliga barn. Mina ledord som utbildare och föreläsare är kunskap, strategier och meningsfullhet.

Känsla av sammanhang

Vi behöver ha kunskap om vår personlighet och veta när vår känslighet är positiv respektive negativ för oss. Det är viktigt att vi lär oss vilka styrkor, svagheter och behov vi har. Kunskap gör att vår omgivning och det som händer i våra liv känns begripligt för oss.

När vi har kunskap om oss själva, vår situation och våra känslor, kan vi göra kloka val och ta till oss strategier som hjälper oss att hantera utmaningar. Vi kan sätta goda gränser, utveckla våra styrkor och lättare skapa och bibehålla goda relationer. När vi kan hitta användbara lösningar även i svåra situationer, antingen på egen hand eller med hjälp av andra, känns livet hanterbart.

För högkänsliga personer är det viktigt att känna mening i tillvaron, både privat och i arbetet. Vi högkänsliga har en speciell förmåga att lägga märke till och dra fördel av det som är positivt i livet. Därför är det viktigt, att vi är uppmärksamma på vad som ger oss glädje, trygghet, lugn i våra liv. Sådana aktiviteter behöver vi skapa utrymme för i vår vardag, så att vi kan njuta av vår känslighet. Då känner vi meningsfullhet.

Människor som upplever sin tillvaro som begriplig, hanterbar och meningsfull har, enligt Aaron Antonovsky (professor i medicinsk sociologi), en stark känsla av sammanhang (KASAM). De är bättre på att hantera svårigheter i livet än andra, har bättre motståndskraft mot både fysiska och psykiska sjukdomar och bättre livskvalitet.

Jag tror att det är extra viktigt för oss högkänsliga att utveckla en stark känsla av sammanhang, eftersom vi tillhör en minoritet i ett samhälle som är anpassat efter den utåtriktade icke-högkänsliga majoriteten. När vi har kunskap om vår känslighet och strategier för att klara oss bra även i utmanande miljöer, får vi även energi över till att känna delaktighet och uppleva att livet har en känslomässig mening.

När människor kommer fram till mig efter en föreläsning och är glada för att de har lärt sig någonting nytt om sig själv, känner jag en skön tillfredsställelse. Ofta är frågestunden efter föreläsningen full av härligt engagemang. Då är det många frågor som diskuteras och erfarenheter som utbyts och vi blir påfyllda med ny energi.

Mötesplatser

Utöver att sprida kunskap och information, har jag också som ambition att skapa mötesplatser. Det händer att jag ser människor som aldrig har träffat varandra tidigare börja prata med varandra under pausen och hör att de byter telefonnummer eller bestämmer tid för en träff efter föreläsningen. Då har jag en jublande känsla inombords, när jag sitter på tåget på väg hem.

På kurserna har samtalen stor betydelse för deltagarna. Då tar vi del av varandras upplevelser och erfarenheter, bekräftar och stärker varandra och har trevligt tillsammans.

Några företag och organisationer jag arbetar med

Arbetarnas bildningsförbund
Sensus studieförbund
Studiefrämjandet i Blekinge – Östra Skåne
HumaNova
Sveriges förening för högkänsliga