Om mig

En högkänslig person

Jag som driver Inspirationskompaniet heter Harriet Persson.

När och hur jag hörde talas om högkänslighet för första gången, minns jag inte. Jag vet att det var några år innan Elaine Arons bok Den högkänsliga människan kom ut på svenska. Så länge jag kunde minnas, hade jag känt mig annorlunda. Jag hade funderat över, vad det är för signaler som jag sänder ut. Boken gav mig förklaringar och mycket igenkänning. Jag är högkänslig! Det finns fler som tänker, känner och fungerar som jag!

Kunskapen om högkänslighet är viktig för mig. Det har varit en process att lära känna min känslighet och landa i den. Med kunskapen har det kommit strategier, som gör att jag nu kan hantera utmaningar och relationer bättre och kan njuta mer av livet.

Ett engagemang väcks

Sveriges förening för högkänsliga har regionala grupper, där medlemmar kan träffas och umgås. I Skåne finns det en sådan grupp. Första gången som jag var med på en sådan medlemsträff, kommer jag aldrig att glömma. Vi var cirka tolv personer som träffades på ett café i centrala Malmö.
Samtalen kom snabbt in på intressanta och personliga ämnen. Jag kände mig bekväm att delta i samtalen, trots att jag inte kände någon av de andra. För första gången i mitt liv, upplevde jag att alla runt bordet var intresserade av vad jag sa och förstod vad jag pratade om. Jag fick inga undrande och oförstående blickar, utan alla lyssnade uppmärksamt och nickande igenkännande. Vi delade upplevelser och erfarenheter. Det gav en fantastisk bekräftelse.

Där och då fick jag en stark känsla av, att jag vill göra någonting för att skapa möten mellan högkänsliga. Jag fick också ett aktivt intresse för att sprida information om högkänslighet. Det känns nästan lite som ett kall.

Tillsammans är vi starkare

Som utbildare och föreläsare kan jag nå ut till många, men när vi arbetar tillsammans i en förening, kan vi göra mycket för fler och skapa många mötesplatser för högkänsliga. Därför engagerar jag mig i Sveriges förening för högkänsliga (SFH) och är styrelseledamot. SFH kan nå ut till andra föreningar och organisationer och se till att korrekt information om högkänslighet sprids i media.

Mina främsta uppgifter i SFH är att samordna de regionala grupperna och att utveckla föreningens evenemangsprogram. Det innebär många spännande möten med intressanta människor och många utmanande och givande arbetsuppgifter.

Mina utbildningar

Jag är utbildad grundskollärare och har en magisterexamen i folkhälsovetenskap med inriktning arbetsrelaterad hälsa.

Varma hälsningar

Harriet

Mina vänföretag

Marie Skärblom Hermansson

Marie Skärblom Hermansson

är diplomerad mentor i psykosyntes och diplomerad avspännings- och stresspedagog med kognitiv inriktning. Hon erbjuder kvinnor i alla åldrar – med behov av en närvarande samtalspartner – utvecklande och mänskliga samtal. Betoningen ligger på självmedkänsla, högkänslighet och känsla av sammanhang (KASAM). Marie är själv högkänslig. Läs mer på sensitivus.se!

Helena Linnerborg

Helena Linnerborg

arbetar som personlig mental tränare med mottagning centralt i Malmö. Hon erbjuder samtal i mental träning för personlig utveckling. Dessutom kan hon ge dig mental träning med inriktning på ett eller flera av sina specialområden: efter en kris, högkänslighet (hon är själv högkänslig), läkande skrivande, sömnproblem
och mobbning
Helena arbetar också med mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) kombinerad med mental träning. Läs mer på linnerborg.se!särbegåvning och narcissism.