Ny föreläsning om högkänsliga barn

Till hösten lanserar jag en föreläsning för föräldrar och andra vuxna som vill hjälpa högkänsliga barn att utveckla sin fulla potential. Den kommer jag att hålla både i egen regi och i samarbete med Sveriges förening för högkänsliga.

På föreläsningen får du veta vad högkänslighet är och vad som kännetecknar högkänsliga barn. Jag berättar om de olika sätt på vilka högkänsliga barn är lika och olika. Du får exempel från aktuell forskning om känsliga barn och råd om vad du ska tänka på i din uppfostran.

Du får också viktiga praktiska redskap som du kan använda i vardagen med ditt känsliga barn. Dessa hjälper dig att möta barnets behov, så att du kan hjälpa honom eller henne att förebygga och hantera överstimulering samt att hantera sina känslor och bevara ett inre lugn i utmanande situationer.

Mer information om föreläsningen samt aktuella datum och orter kommer här på webbplatsen inom kort.