Hjälp ditt högkänsliga barn att blomstra!

Denna kurs vänder sig till föräldrar och andra vuxna som vill lära sig förstå och stötta högkänsliga barn.

Högkänsliga barn lägger märke till detaljer och känner saker djupt. De märker också när andra inte mår bra. De ställer många frågor som ofta är djupa och tänkvärda. Det är vanligt att de använder vuxna ord för sin ålder och har en underfundig humor.

Högkänsliga barn tycker inte om bullriga och stökiga miljöer och blir lätt skrämda av oväntade ljud och annat som kommer plötsligt. De föredrar lugna lekar och överväger om det är säkert innan de klättrar högt. De har svårt att hantera stora förändringar och har svårt att somna efter en händelserik dag. Många högkänsliga barn är mycket känsliga för smärta och klagar över att kläder skaver. De presterar bäst när det inte finns främmande människor i närheten.

Under kursen får du kunskap om forskningen om högkänsliga barn och får praktiska råd om hur du kan stötta ditt barn, så att det kan utveckla sina styrkor. Vi kommer att diskutera fördelarna med att vara känslig och hur du kan hjälpa ditt barn att dra nytta av dem. Du får också viktiga praktiska redskap som du kan använda i vardagen med ditt känsliga barn, så att du kan möta hans eller hennes behov, hjälpa honom eller henne att förebygga och hantera överstimulering samt att hantera sina känslor och bevara ett inre lugn i utmanande situationer.

Vi kommer också att diskutera hur barn kan få en bra vardag i förskola, skola och fritidshem med trivsel, trygghet och utveckling.

Kursen skapas utifrån deltagarnas behov och önskemål. Några teman som vi kommer att diskutera under kursen är:

 • Ditt högkänsliga barn och du som förälder
 • Känslohantering – för trygghet och mental styrka
 • Utveckla styrkor och stärk självkänslan
 • Social känslighet och empati
 • Överstimulering och stress

Kursen består av sex kurstillfällen som vart och ett är 2 timmar och 30 minuter långt.

Kommande kursstarter

För närvarade inga tillfällen.

Genomförda tillfällen

Lund

15 mars 2018 klockan 18:00 - 20:30
Läs mer

Malmö

27 februari 2018 klockan 18:00 - 20:30
Läs mer

Kristianstad

5 oktober 2017 klockan 18:00 - 20:15
Läs mer

Vill du att jag kommer till din ort eller din arbetsplats för att hålla kurs?

Sagt om kursen

 • Jag har uppskattat din kunskap, erfarenhet och ditt fina engagemang.

 • Detta ämne visade sig vara större och mer omfattande än jag kunnat föreställa mig. Alla delar var intressanta och inspirerade till vidare läsning hemma.

 • Träffarna var genomtänkta och väl strukturerade. Fylligt och informativt textmaterial.

 • Jag uppskattade att träffa andra i liknande situation och kunna diskutera olika lösningar på problem.

 • Det var bra att kunna dela med sig av sina erfarenheter och lyssna på de andras, få förståelse och kunna känna igen sig. Få bekräftat det som man redan vet och känt.

 • Jag hade gärna sett att det varit fler kurstillfällen, då det finns hur mycket som helst att diskutera omkring högkänslighet hos barn.

 • Jag uppskattar att jag har fått lära mig mycket mer om högkänslighet hos barn. Hade velat lära mig ännu mer, så jag hoppas att du kommer att ha en fortsättningskurs senare.