Köpvillkor

Föreläsningar

Följande gäller när du köper föreläsningsbiljett:

Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är du som kund därför bunden av ditt köp. Köpt biljett återlöses ej, med undantag för om föreläsningen ställs in. I detta fall återbetalas biljettpriset till det kort som användes när biljetten köptes.

Biljetterna är inte personliga, så om du får förhinder att utnyttja en köpt biljett, har du rätt att sälja denna vidare.

Kurser

Följande gäller när du anmäler dig till en kurs:

Inställd kurs eller ändrade tider
Jag förbehåller mig rätten att ställa in kurser om deltagarantalet blir för litet. Om jag tvingas ställa in en kurs före kursstart, återbetalar jag kursavgiften till det kort som du använde när du betalade. Detsamma gäller om jag tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen.

Ångerrätt
Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från den dag då jag har bekräftat din anmälan (ångerfristen). Om du ångrar dig under ångerfristen kommer jag att återbetala kursavgiften till det kort som du använde vid köpet. För att utnyttja din ångerrätt, måste du meddela mig via e-post att du har ångrat dig, innan ångerfristen löper ut. Om kursen startar innan ångerfristen har löpt ut (dvs. att du har anmält dig till kursen mindre än 14 dagar före kursstart), innebär det, att jag har rätt att behålla en proportionell andel av kursavgiften som motsvarar utförda delar av kursen.

Avbokning efter ångerfristen
Efter att ångerfristen har löpt ut, är din ångerrätt förbrukad. Du kan dock fortfarande avboka kursen efter att ångerrätten har förfallit. Om du avbeställer kursen efter att ångerfristen löpt ut men före kursstart, har du rätt till återbetalning av kursavgiften med avdrag för administrativa kostnader som inte kan undvikas trots avbokningen. Denna administrationsavgift är 10 % av kursavgiften, dock lägst 100 kronor. Avbryter du en påbörjad kurs, är du skyldig att betala hela kursavgiften.

Avbokning på grund av studiehinder
Om skälet till att du avbryter kursen är varaktigt studiehinder, till exempel sjukdom, flytt från orten eller annan jämförbar anledning, som du inte kunnat förutse, återbetalas den ännu inte utnyttjade delen av kursavgiften.

Annan frånvaro
Om du missar något kurstillfälle av annan anledning än de som angivits ovan, kan du inte få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.