Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är du som kund därför bunden av ditt köp. Köpt biljett återlöses ej, med undantag för om föreläsningen ställs in. I detta fall återbetalas biljettpriset till det kort som användes när biljetten köptes.

Biljetterna är inte personliga, så om du får förhinder att utnyttja en köpt biljett, har du rätt att sälja denna vidare.