Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Inspirationskompaniet (”jag”), Torsgatan 1, 235 35 Vellinge,  harriet@inspirationskompaniet.se, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Vilka uppgifter behandlar jag?

För mina nyhetsbrev samlar jag in namn och e-postadress.

Vid anmälan till mina kurser och föreläsningar samlar jag in namn, e-postadress och telefonnummer. I de fall kursen eller föreläsningen arrangeras i samarbete med ett studieförbund, samlar jag även in din adress och ditt personnummer, som jag lämnar vidare till studieförbundet, för att du ska omfattas av deras försäkring och för att de ska få sitt statsbidrag.

För föreläsningar och kurser beställda av ett företag samlar jag för fakturering in namn, e-postadress och företagsnamn.

Varför behöver jag dina uppgifter?

Jag behöver behandla dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig mina tjänster och produkter. Jag värnar om din integritet och samlar inte in mer uppgifter än jag behöver.

Vad gör jag med dina uppgifter?

Dina uppgifter behandlas av mig personligen i Sverige, på egna servrar inom EUs gränser eller servrar tillhörande EU-US Privacy-shield-anslutna företag i USA:

Jag tar ansvar för att hålla dina uppgifter säkra och lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part utan ditt godkännande, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Hur länge behåller jag dina uppgifter?

För mina nyhetsbrev behåller jag dina uppgifter tills du väljer att avsluta din prenumeration.

När det gäller kurser och föreläsningar, tar jag bort dina uppgifter efter datumet för kursen/föreläsningen. I vissa fall behåller jag uppgifterna för att göra relaterade utskick efteråt. Dessa kan inkludera presentationsmaterial eller kompletterande information. Dina uppgifter tas då bort, när utskicket är gjort.

Vissa uppgifter måste behållas längre för att följa annan lagstiftning, till exempel bokföringslagen.

Vilka är dina rättigheter?

Om du anser att de uppgifter som jag har om dig är felaktiga, har du rätt att få dessa rättade och i vissa fall borttagna. Denna policy upplyser dig om vilka slags uppgifter jag sparar. Du har även rätt att få ta del av de specifika uppgifter som jag har om dig. Om du önskar göra det, är du alltid välkommen att kontakta mig på harriet@inspirationskompaniet.se.

Skulle du inte vara nöjd med mitt svar på din begäran eller anser att jag behandlar dina uppgifter på ett olagligt sätt, har du rätt att kontakta Datainspektionen med ditt ärende.