Högkänslighet – vad är det?

Högkänslighet är ett ärftligt personlighetsdrag, som 15-20 procent av alla människor föds med. Den amerikanska psykoterapeuten och forskaren Elaine N. Aron har forskat om högkänslighet i över 20 år. Det var hon som myntade begreppet.

Högkänsliga personer reagerar starkare på intryck både utifrån och inifrån än de flesta gör. Vi hör, ser och känner sådant som de flesta andra missar – inte för att vi har skarpare sinnen, utan för att vi har ett känsligare nervsystem.

Högkänslighet är ingen störning eller diagnos, som behöver behandlas eller botas. Den är ett neutralt personlighetsdrag som blir en fördel eller nackdel först när man sätter det i en särskild situation. I en positiv och stöttande miljö kan det vara en fördel att vara extra mottaglig, medan det kan vara en nackdel, när omgivningen är stökig eller otrygg.

Enligt Elaine Aron har högkänslighet fyra aspekter. Hon beskriver dessa med initialförkortningen DOES. D står för djup bearbetning, O för tendensen att lättare bli överstimulerad, E pekar på att personen är mer emotionellt mottaglig än de flesta andra och lätt känner empati och S står för en mottaglighet för subtila stimuli. Om man inte har alla dessa fyra sidor, är man förmodligen inte högkänslig.

Djup bearbetning av intryck

Högkänslighet - djup bearbetningDet som är mest kännetecknande för oss som är högkänsliga är, att vi bearbetar våra sinnesintryck och våra upplevelser djupt. Därför är det vetenskapliga namnet för högkänslighet sensorisk bearbetningskänslighet. Ibland kan någonting vi upplever sätta igång en virvelvind av intensiva tankar och känslor. Men den djupa bearbetningen medför också, att vi kan vara försiktiga och återhållsamma. Vi har en tendens att stanna upp och reflektera, innan vi ger oss in i en situation. I kommunikationen med andra är vi ofta eftertänksamma.

Högkänsliga personer har ofta bra intuition som gör att vi kan fatta beslut utan att veta hur vi kom fram till dem. När vi fattar medvetna beslut kan det ta längre tid än det gör för andra, eftersom vi tänker noggrant över alla alternativ.

Överstimulering

Högkänsliga personer kan lätt känna sig stressade av överstimulering. Det beror på att det går åt mycket energi när vi lägger märke till så många detaljer och nyanser och bearbetar våra intryck så djupt. När situationen är komplex, intensiv eller om den varar för länge, blir vi överstimulerade. Många högkänsliga lär sig att undvika situationer som de upplever som för intensiva.

Emotionell mottaglighet och empati

Högkänsliga personer reagerar mer än andra på både positiva och negativa upplevelser. Dessa starka känslor i samband med en händelse hjälper oss att komma ihåg vad som hände och dra lärdom av erfarenheten. Högkänsliga personer har också lätt för att känna empati och vet ofta inte bara hur en annan person känner sig, utan vi känner även i viss mån på samma sätt som personen.

Uppfatta subtila stimuli

Högkänslighet - emotionell mottaglighetHögkänsliga personer är särskilt uppmärksamma på sådant som är subtilt i en situation – detaljer och nyanser som de flesta missar. Vi kan till exempel ofta uppfatta stämningen i ett rum eller det som sägs ”mellan raderna”. Detta beror inte på att högkänsliga personer har ovanligt skarpa sinnen, utan på att vi behandlar sinnesintryck mer noggrant än andra. Det gör också att vi ofta uppfattar och reagerar på andra människors icke-verbala signaler.

Elaine Aron påpekar att det finns människor som är både mycket känsliga och väldigt empatiska utan att vara högkänsliga. Det är den djupa bearbetningen som är det unika med personlighetsdraget.

Högkänsliga personer uppfattar inte bara mer subtila detaljer och stimulans än andra människor, utan de upplever också större intensitet. Eftersom de tänker och känner djupt visar sig deras intensitet i deras ord och handlingar.

Lika många män som kvinnor föds högkänsliga, men fler kvinnor än män anser sig vara det och kvinnor får ofta tydligare resultat på testerna. Många pojkar och män döljer och undertrycker sin känslighet, eftersom män i vår kultur förväntas vara starka, handlingskraftiga och inte visa känslor.

Elaine Aron


Elaine Aron är psykoterapeuten och forskaren som i mer än 20 år har forskat om högkänslighet och även myntat begreppet.
Elaines hemsida