Hjälp ditt högkänsliga barn att bygga upp sin inre styrka!

Självkänsla grundläggs i den tidiga barndomen, genom att barnet får en trygg anknytning till föräldrarna och känner sig älskat bara för att det finns till. Detta bidrar till att barnet får en upplevelse av inre styrka, som det har med sig genom livet.

Ta initiativ till aktiviteter som ger dig varm och kärleksfull kontakt med ditt känsliga barn!
Skapa ögonkontakt och fysisk närhet! Du kan ha det lilla barnet i knät och sjunga, läsa sagor eller leka fingerlekar. Ge det större barnet en kram och delta i lekar och aktiviteter som barnet tycker om.

Förbered ditt känsliga barn väl på aktiviteter som kan vara överstimulerande!
Det kan till exempel vara ett kalas, ett läkarbesök, en utflykt eller ett prov. Ett litet barn kan du förbereda med hjälp av teckningar eller en bilderbok. Med ett större barn kan du samtala om aktiviteten och låta barnet öva genom att spela rollspel.

Hjälp ditt känsliga barn att få vila när det har hänt mycket omkring det!
Känsliga barn har större behov av att dra sig undan och sortera intryck än andra barn. Efter långvarig eller intensiv stimulering, behöver de ro för att hitta tillbaka till sin inre balans.

Visa ditt känsliga barn att du älskar det även när det har gjort ett fel!
När känsliga barn får kritik eller gör misstag, kan de känna sig mer fel och skämmas mer än andra barn skulle göra. Därför är det viktigt, att du stärker ditt barn, efter att du har gett det en tillsägelse. Det kan du göra genom att vara tillsammans med barnet och ge det extra kärleksfull uppmärksamhet. Lär barnet att missförstånd, misstag och misslyckanden är en naturlig del av livet, som man kan utvecklas av!

Ge ditt känsliga barn tid att fatta beslut!
Visar du tålamod och låter barnet träna på att göra små val, kommer det att ha lättare för att fatta större beslut senare. Om barnet känner sig pressat, har det svårare att känna efter vad som känns rätt.

Högkänsliga barn, som har fått hjälp med bygga upp sin inre styrka, tror på sig själv och kan ta ansvar. De har mod att fortsätta prova på nya aktiviteter, även då de möter motgångar, kritik och besvikelser. I den sociala kontakten med andra kan de säga ifrån, när de upplever att någon överskrider deras gränser.

Intervju om högkänsliga barn i HSP-podden med Leveby & Klar

Mitt samtal med Matilda Klar handlar om hur vi kan hjälpa högkänslig barn hemma, i förskolan och skolan att nå sin fulla potential.

Lise & Martin August


Lise August och Martin August är psykolog respektive psykoterapeut och författare, som har specialiserat sig på det högkänsliga personlighetsdraget hos barn, unga och vuxna. Tillsammans driver de Sensitiv Balance och håller föredrag, seminarier och kurser om högkänslighet.
Lise & Martins hemsida