Goda strategier för högkänsliga föräldrar

Högkänsliga föräldrar har ofta en stark känslomässig relation till sina barn. De känner tydligt hur deras barn har det. På det sättet är empatin en stor fördel i rollen som mamma eller pappa. När familjelivet fungerar väl, kan högkänsliga vara ypperliga föräldrar.

Under belastande och stressande förhållanden kan högkänsliga föräldrar däremot ha det svårt och sakna ork och energi till att leva sig in i, hur deras barn har det. Känsliga föräldrar lider mer än andra, då de saknar stöd och avlastning från mor- och farföräldrar och andra närstående. De mår också ofta sämre, om de saknar tid till att slappna av och bearbeta intryck.

För att kunna vara en god förälder till ditt barn, behöver du alltså även lyssna till dina egna behov och ta dig tid att ladda batterierna.

Avsätt tid till att slappna av

Om du ställer höga krav på dig själv, om att du ska vara perfekt och ständigt närvarande, kan du bli så utmattad, att du blir stressad. Då kan det hända, att du till slut saknar energi för att ens vara ”god nog” som förälder. Risken är särskilt stor för känsliga mammor. Planera och prioritera därför att få återhämtning och ha det bra varje dag!

Be om stöd från familj och vänner

Du behöver mer tid för dig själv än många andra föräldrar, för att sortera intryck och återhämta dig. Därför kan det vara extra viktigt för dig, att du får stöd av familj och vänner. Kanske kan du och din partner ibland turas om att vara nära barnet/barnen, så att du får mer tid till att vara ensam.

Ställ realistiska krav på andra områden

Ställ inte för höga krav på vad du vill uppnå i ditt arbetsliv och hur socialt aktiv du ska vara på fritiden! Eftersom du snabbare drabbas av överstimulering och stress än andra, behöver du vara realistisk när du planerar.

Tygla ditt dåliga samvete

Ditt känsliga barn blir snabbt påverkat, om du förlorar balansen, för att du pressar dig själv för hårt. Tänk på det om du får dåligt samvete, när du tar en paus! Det gagnar inte bara dig själv, utan även ditt barn, att du är glad och har energi till att vara närvarande och empatisk.

Källa: Lise och Martin August, Sensitive børn och voksne – förstå potentialet og lad det blomstre