Deltagit i kurs i självmedkänsla

Self compassion

Jag har nu slutfört en 8-veckorskurs i självmedkänsla, Mindful Self-Compassion (MSC). Kursen innefattade åtta undervisningstillfällen och en miniretreat.

Självmedkänsla är ett kraftfullt verktyg, som vi kan använda för att hantera svåra tankar och känslor och bryta negativa cirklar av oro och ältande. Den hjälper oss att upptäcka den hårda inre röst, som många av oss har inom sig, som driver på oss att prestera och kritiserar oss. I stället kan vi lära oss att vara vänliga mot oss själva och stötta oss själva i motgångar. När vi övar oss i självmedkänsla, lär vi oss att stå ut med våra fel och brister.

Böckerna om självmedkänsla gav mig mycket igenkänning och en stark känsla av, att detta är ett redskap som kan göra stor positiv skillnad i mitt liv. Ändå var det svårt för mig, att komma igång med att göra övningarna regelbundet i vardagen på egen hand. Därför anmälde jag mig till kursen.

På kursen har jag fått hjälp med att komma bort från det intellektuella, som jag lätt hamnar i, och in i känslan. Jag har blivit mer medveten om mina känslor och min kropp. Det gör att jag inte lika lätt hamnar i ältande och oro som tidigare och har lättare kan ta mig ur det, de gånger jag gör det.

Det kändes värdefullt att göra resan mot mindfulness och självmedkänsla tillsammans med andra, även om våra resor ser helt olika ut. Jag upplevde att det sporrar och fördjupar upplevelsen. Katarina Lundblad, som är lärare på kursen, har stor kunskap och är en varm och inkännande person.

Denna spännande resa, som bara precis har börjat, kommer att föra med sig både utmaningar och vinster och fortsätta hela livet. När jag har kommit en god bit på vägen, hoppas jag kunna utbilda mig till lärare i Mindful Self-Compassion och dela med mig till andra.