Årsmöte i Sveriges förening för högkänsliga

Sveriges förening för högkänsliga

Lördagen den 24 mars var det årsmöte i Sveriges förening för högkänsliga. En helt ny styrelse blev vald:

Ordförande: Ane Frostad

Sekreterare: Leif Grytenius

Kassör: Yolanda Hedberg

Övriga ledamöter: Katrin Grünfeld och Harriet Persson

Det innebär att jag nu åter är aktiv som styrelseledamot i föreningen. Jag kommer främst att arbeta med utvecklingen av de regionala grupperna samt med föreningens evenemangsprogram.

Efter årsmötet höll Linus Jonkman en mycket uppskattad föreläsning om introversion.