Är ditt barn högkänsligt?

Ett frågeformulär för föräldrar

Svara så noga du kan på varje fråga. Svara “sant” om påståendet stämmer in helt eller delvis på ditt barn eller har gjort det tidigare under en längre tid. Svara “falskt” om det inte stämmer in särskilt bra eller aldrig har gjort det.

Mitt barn …

 • hoppar lätt till av oväntade ljud eller annat som kommer plötsligt
 • klagar över att kläder, sömmar i sockor eller märkesetiketter skaver mot huden
 • tycker normalt inte om stora överraskningar
 • lär sig bättre av diskreta tillrättavisningar än av hot om påföljder
 • verkar kunna läsa mina tankar
 • använder vuxna ord för sin ålder
 • lägger märke till minsta ovanliga doft
 • har en underfundig humor
 • verkar mycket intuitivt
 • har svårt att somna efter en händelserik dag
 • har svårt att hantera stora förändringar
 • vill byta kläder om de blivit våta eller sandiga
 • ställer många frågor
 • är perfektionist
 • märker när andra mår dåligt
 • föredrar lugna lekar
 • ställer djupa, tänkvärda frågor
 • är mycket känsligt för smärta
 • störs av bullriga platser
 • lägger märke till småsaker (om något har tagits bort, en person ändrat utseende osv.)
 • överväger om det är säkert innan han eller hon klättrar högt
 • presterar bäst när det inte finns främmande människor i närheten
 • känner djupt om saker och ting

Hur du beräknar poängen

Om du har svarat sant på tretton eller fler av frågorna är ditt barn sannolikt högkänsligt. Men inget psykologisk test är så fullständigt att du bör använda det som utgångspunkt för hur du behandlar ditt barn. Om bara en eller två av frågorna stämmer på ditt barn men de verkligen stämmer bra kan det ändå betyda att ditt barn är högkänsligt.

Hämtat ur boken Det högkänsliga barnet © 2002 Elaine N. Aron | Svensk utgivare © 2014 Egia förlag | Publicerat med tillstånd av utgivaren