Välkommen till Inspirationskompaniet!

Kunskap och strategier för högkänsliga

Föreläsningar och kurser

Med mina föreläsningar och kurser ger jag högkänsliga personer kunskap som behövs för att utveckla sina styrkor och inspirera dem till att hitta strategier för att hantera utmaningar. Jag ger också stöd till föräldrar som vill ge sitt högkänsliga barn en trygg uppväxt, så att det kan blomstra.

Till personal i förskola och skola och alla andra yrkesgrupper som i sitt arbete möter barn, ger jag kunskap om hur man kan skapa en miljö, där högkänsliga barn kan trivas och utvecklas på bästa sätt.

Aktuellt

Flicka vid blommande träd

Intervju om högkänsliga barn

I senaste podd-avsnittet av HSP-podden med Leveby & Klar samtalar jag med Matilda Klar om högkänsliga barn. Jag berättar om vad föräldrar och andra vuxna bör tänka på i umgänget med dem.

Hur är det att vara högkänslig?

Att vara högkänslig har många positiva sidor som gör att vi kan leva ett rikt liv. Vi som är högkänsliga har en speciell förmåga att kunna lägga märke till och dra fördel av det som är positivt i livet. Vi kan njuta intensivt av naturen och av kulturupplevelser. Många högkänsliga är kreativa, har mycket fantasi, god föreställningsförmåga och blir lätt inspirerade. Vi är empatiska och kan känna och skapa djup gemenskap med andra människor och även med djur. Ofta har vi också god intuition.

Men högkänslighet innebär också utmaningar och svårigheter att hantera. Vi är en minoritet i samhället och därför är vardagen oftast inte anpassad efter våra behov och vårt sätt att vara. Det uppskruvade tempot och den ständiga stimuleringen gör oss ofta trötta och överstimulerade. De av oss som inte har haft en trygg och stöttande uppväxt eller har mött svåra händelser i livet, kan ibland drabbas av negativa känslor som depression och ångest.

Det som hjälper för att leva ett gott liv som högkänslig är kunskap och strategier.

Det är viktigt att vi lär känna vår känslighet och lär oss att hantera den. Vi behöver hitta trygghet i oss själva och bli tydliga mot omgivningen med vad vi vill och behöver. Det är en process att lära känna oss själva och göra medvetna val utifrån vår personlighet. Vi behöver få insikter om när vår känslighet är positiv respektive negativ för oss. Det är viktigt att vi lär oss vilka styrkor, svagheter och behov vi har, både kroppsligt, själsligt och intellektuellt. Vi behöver lära oss förstå vad det är som gör att vi blir överstimulerade, så att vi kan undvika att bli det eller kan få det att sluta.

Nyhetsbrev om högkänslighet