Hjälp ditt högkänsliga barn att blomstra!

En kurs om högkänsliga barn

Denna kurs vänder sig till föräldrar och andra vuxna som vill lära sig förstå och stötta högkänsliga barn.

Högkänsliga barn lägger märke till detaljer och känner saker djupt. De märker också när andra inte mår bra. De ställer många frågor som ofta är djupa och tänkvärda. Det är vanligt att de använder vuxna ord för sin ålder och har en underfundig humor.

Högkänsliga barn tycker inte om bullriga och stökiga miljöer och blir lätt skrämda av oväntade ljud och annat som kommer plötsligt. De föredrar lugna lekar och överväger om det är säkert innan de klättrar högt. De har svårt att hantera stora förändringar och har svårt att somna efter en händelserik dag. Många högkänsliga barn är mycket känsliga för smärta och klagar över att kläder skaver. De presterar bäst när det inte finns främmande människor i närheten.

Under kursen får du kunskap om forskningen om högkänsliga barn och får praktiska råd om hur du kan stötta ditt barn, så att det kan utveckla sina styrkor. Vi kommer att diskutera fördelarna med att vara känslig och hur du kan hjälpa ditt barn att dra nytta av dem. Du får också viktiga praktiska redskap som du kan använda i vardagen med ditt känsliga barn, så att du kan möta hans eller hennes behov, hjälpa honom eller henne att förebygga och hantera överstimulering samt att hantera sina känslor och bevara ett inre lugn i utmanande situationer.

Vi kommer också att prata om hur barn kan få en bra vardag i förskola, skola och fritidshem med trivsel, trygghet och utveckling.

Kursen anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. Några teman som vi kommer att diskutera under kursen är:

  • Högkänsliga barns likheter och olikheter
  • Känslohantering – för trygghet och mental styrka
  • Utveckla styrkor och stärk självkänslan
  • Social känslighet och empati
  • Överstimulering och stress

Kursen består av 15 timmars undervisning. I den ingår även samtal i grupper, där du får möjlighet att diskutera kursinnehållet samt dela upplevelser och erfarenheter med andra kursdeltagare.

Kommande tillfällen

För närvarade inga tillfällen.

Saknar du ett tillfälle?

Vill du att jag kommer till din ort eller din arbetsplats för att föreläsa eller hålla kurs?

Sagt om kursen